Hur mår din robotgräsklippares knivar? Med en vanlig gräsklippare så har man bättre koll på bladens skärpa då man själv går bakom klipparen och känner om det går smidigt eller trögt. Robotgräsklipparen jobbar ju solo och det är inte alltid som man lägger märke till om gräset verkligen har klippts eller om det har slagits av. Det finns ingen anledning till att ignorera det där med knivbyte på robotgräsklipparen för det här är inte särskilt svårt.

1. Undersök knivarna
Börja med att undersöka knivarna på klipparen. Se till att robotgräsklipparen är av och vänd sedan på den för att se närmre på bladen. Om du ser att bladen inte längre är vassa och att de kanske är missfärgade så kan det vara hög tid att byta. Du kan också ta en titt på det gräs som klipps för att se om det har klippts eller slagits av. När en kniv inte är tillräckligt skarp så kommer den istället att slå av gräset och är det riktigt illa med bladens skärpa så kanske gräset mest mejas ner.

2. Lossa på knivarna
Lossa på knivarna med skruvmejsel och rengör omkring skruvhålet innan du sätter fast de nya bladen. Använd en fuktad trasa, undvik alltför mycket vatten, och rengör varsamt. Om det nya setet med knivar till din robotgräsklippare kommer med skruvar så ska du använda dig av de nya, så kassera de gamla skruvarna tillsammans med de utslitna bladen. Tänk på att sortera avfallet och att packa det på ett sätt som gör att ingen riskeras att skadas av knivar som kanske inte är så skarpa men som man ändå bör vara medveten om då man hanterar sopor.

3. Sätt in de nya bladen
När du ska installera de nya knivarna så ska du vara noga med att bara sätta fast ett blad och inte dubbla. Många robotgräsklippare har mycket tunna blad och då är det lätt hänt att man tar dubbla och skruvar fast. Använd de nya skruvarna och skruva fast på rätt sätt med en skruvmejsel som har rätt storlek. Det kan vara klokt att börja för hand för att få rätt vinkel och inte förstöra skruvhålen.

Innan du vänder tillbaka klipparen på rätt köl så ska du se till att de nya bladen sitter på rätt sätt och rör på sig som de ska. Knivbladet måste kunna svänga fritt så att det inte fastnar.
Vikten av nya knivblad
Det är klokt att ta hand om gräsklipparens knivblad. Med nya knivblad till robotgräsklipparen så ser du till att motorn kan jobba som den ska och att batterierna håller längre. Gräsklipparen får därmed längre livslängd och så fungerar den mycket bättre vilket givetvis är viktigt då man vill att gräset ska klippas på ett jämnt och snyggt sätt.